Thursday, January 28, 2010

வீரத்திருமகன் முத்துக்குமாருக்கு வீரவணக்கங்கள்


ஈழத்தமிழர்களின் பிணங்களில் மீது அரசியல் செய்யும் தமிழக அரசியல்வாதிகளுக்கு மத்தியில் ஈழத்தமிழர்களுக்காக விலைமதிக்க முடியாத உயிரைத்தியாகம் செய்த வீரத்திருமகன் முத்துக்குமாருக்கு எனது வீரவணக்கங்கள்.

No comments:

Post a Comment